Terogroep

Vier betrouwbare partners voor natuuronderzoek, veldapparatuur en maatwerkdiensten.

 

Terogroep - In de Terogroep werken vier betrouwbare, klantgerichte bedrijven samen: Regelink Ecologie & Landschap, Apodemus field equipment en RANOX natuuraannemer.

Apodemus field equipment ontwikkelt en levert hoogwaardige en innovatieve veldmaterialen (vooral gericht op vleermuisonderzoek).
RANOX natuuraannemer verzorgt via maatwerk functionele natuurmaatregelen en voert natuurbeheerwerkzaamheden uit.
Regelink Ecologie & Landschap richt zich op onderzoek aan flora en fauna en het geven van adviezen.
Teia geeft een totaaloverzicht van de vacatures in het domein natuur, ecologie en landschap.

Terogroep dekt het hele traject van het plannen en doen van onderzoek aan flora en fauna tot het uitvoeren van natuurmaatregelen bij ruimtelijke ontwikkelingen en terreinbeheer. Hieronder vallen ook onderzoek en werkzaamheden die voortvloeien uit wettelijke verplichtingen vanuit de natuurwet- en natuurregelgeving.

De bedrijven binnen de Terogroep zijn goed op elkaar afgestemd en ingespeeld. Hierdoor kan het hele traject van planning en uitvoering van een natuurproject of een ruimtelijke ingreep snel en efficiënt worden uitgevoerd. Opdrachtgevers of initiatiefnemers hoeven bij de Terogroep niet voor iedere nieuwe stap in een uitvoeringstraject op zoek naar een ander, geschikt bedrijf.