‘Een vruchtbare bodem voor groene organisaties om te groeien en bloeien’

Een bloeiend netwerk

De Terogroep is een netwerk van groene organisaties die samen werken aan een ecologisch waardevollere , natuurlijkere en mooiere leefomgeving. Iedere organisatie werkt vanuit eigen expertise, identiteit en vakgebied.

De medewerkers van de aangesloten organisaties dragen eigenaarschap voor hun eigen werk en benutten de diversiteit kwaliteiten van collega’s en opdrachtgevers om te werken aan resultaat voor de opdrachtgever

De aangesloten bedrijven zijn goed op elkaar afgestemd en ingespeeld. Hierdoor kan het hele traject van planning en uitvoering van een natuurproject of een ruimtelijke ingreep snel en efficiënt worden uitgevoerd. Opdrachtgevers of initiatiefnemers hoeven bij de Terogroep niet voor iedere nieuwe stap in een uitvoeringstraject op zoek naar een ander, geschikt bedrijf.

Het netwerk van de terogoep bestaat uit:

Een vruchtbare bodem

We kunnen aangesloten organisaties helpen door allerlei ‘randzaken’ te faciliteren. We faciliteren in:

  • organisatieontwikkeling
  • bedrijfsvoering & administratie
  • communicatie en PR

Zo zorgen we dat de medewerkers van de aangesloten organisaties zich volledig kunnen focussen op eigen werk. We helpen groene professionals en organisaties het beste uit zichzelf te halen. Zo hebben onze collega’s van aangesloten organisaties een vruchtbare bodem om op te groeien en bloeien!