Onderzoek naar en advies over flora en fauna


Regelink Ecologie & Landschap
 is een landelijk werkend ecologisch adviesbureau dat is gespecialiseerd in onderzoek naar en advies over flora en fauna bij ruimtelijke ontwikkelingen en ingrepen. Hiertoe behoren ook het opstellen van mitigatie- en compensatieplannen en ecologische werkprotocollen, ecologische begeleiding van ingrepen, het opstellen van rapportages voor BREEAM Landgebruik & Ecologie, en het organiseren van symposia en het geven van cursussen.

Regelink Ecologie & Landschap beschikt over een team met regionaal georiënteerde medewerkers met specialismen op het gebied van zoogdieren, vleermuizen, vogels, reptielen, amfibieën, vissen, insecten, steekmuggen, flora en orchideeën. De teamleden werken volgens het nieuwe werken: niet werken vanuit een centraal kantoor maar vanuit huis, met alle materialen nodig bij het veldwerk in hun eigen bedrijfsbus.

Regelink Ecologie & Landschap beoogt het meest toonaangevende ecologisch adviesbureau van Nederland te zijn. Kwaliteit en flexibiliteit zijn daarbij sleutelfactoren die door de manier van werken worden ondersteund.

Voor meer informatie zie: www.regelink.net

Regelink Ecologie & Landschap biedt daarnaast de volgende websites aan: FloraFaunaCheck.nlecoLogboek.nlNatuurinclusiefontwerpen.nl en Quickscanhulp.nl.

Laatste nieuws