Datura Molecular Solutions sluit aan bij de Terogroep

Datura is een onderzoeksbureau dat DNA onderzoek toepast om de effectiviteit en efficiëntie van ecologische monitoring te vergroten. Sinds februari 2018 is Datura Molecular Solutions aangesloten bij de Terogroep.

2018

Vlechtwerk sluit aan bij de Terogroep

Vlechtwerk is het bedrijf van zelfstandige Kristianne van der Put en sinds februari 2018 aangesloten bij de Terogroep.

2018

Reinsdyr Advies sluit aan bij de Terogroep

Reinsdyr Advies is een onafhankelijk bureau voor ecologisch onderzoek en advies met een specialisatie in dassen. Hun werkwijze kenmerkt zich door een analytische, onderzoekende, creatieve en realistische aanpak. Sinds februari 2018 is Reinsdyr Advies aangesloten bij de Terogroep.

2018

Oprichting Teia

Bij ecologische adviesbureaus bestaat behoefte aan een flexibele inzet van medewerkers in het veldseizoen. In samenwerking met Aeres Agree start Teia met: een vacatureplatform, werving en selectie, detachering, payroll en het organiseren van een flexibele schil.

2017

Oprichting Terogroep BV

De bedrijven binnen de Terogroep waren gegroeid. Er ontstond behoefte aan een entiteit waaruit de ondersteuning aan de verschillende bedrijven plaats vond.

2017

Apodemus levert in Japan, Australië en de VS

In 2016 worden de eerste leveringen buiten Europa gedaan door Apodemus Field Equipment. Er worden producten verstuurd naar onder andere Japan, Australië en de VS.

2016

RANOX Natuuraannemer landelijk actief

Door de samenwerking met 8 groenaannemers en 4 ecologische adviesbureaus kan RANOX een landelijke dekking bieden voor hun werkzaamheden.

2016

Start organisatie mini-symposia

Op een laagdrempelige en snelle manier interessante kennis opdoen en uitwisselen. Dat is het doel van de mini-symposia die sinds 2016 periodiek georganiseerd worden.

2016

Regelink Ecologie & Landschap sluit zich aan bij Heem

Doel van dit samenwerkingsverband van hoveniers, adviesbureaus en soortenorganisaties is het adviseren, realiseren en beheren van natuurprojecten in geheel Nederland.

2015

Green Deal 1.000 ha Nieuwe Stedelijke Natuur

Samen met NL Greenlabel, De Vlinderstichting, de VHG, de VNG en de ministeries van EZ en I&M zet Regelink Ecologie & Landschap zich in om in enkele jaren minimaal 1.000 hectare natuurlijk beheerd groen in of aan de rand van bebouwd gebied te realiseren.

2015

Start flexteam i.s.m. Van Hall Larenstein

In 2014 is Regelink Ecologie & Landschasp in samenwerking met Hogeschool Van Hall Larenstein met een flexteam begonnen. De flexteam-ers studeren Bos- en Natuurbeheer op de hogeschool. Na een solicitatieprocedure is met hen een leer-werkcontract voor de duur van 3 jaar afgesloten.

2014

RANOX Natuuraannemer neemt medewerkers IKL over

In 2014 neemt RANOX 4 medewerkers van het IKL over. Zij worden ingezet op verschillende klussen bij landschaps en natuuronderhoud in Limburg.

2014

Start Platform Natuur in de Gemeente

Om de kennis onder medewerkers van gemeenten op het gebied van natuur en natuurwetgeving te versterken is Regelink Ecologie & Landschap in 2013 op eigen initiatief begonnen met het Platform Natuur in de Gemeente. Vanuit het Platform worden cursussen, expertisemiddagen en symposia georganiseerd en periodiek een digitaal magazine uitgebracht.

2013

Gebruik naam Terogroep

Drie bedrijven die met elkaar samenwerken. Hoe geef je de samenhang tussen de bedrijven weer? Juist, door het gebruik van een naam voor de groep.

2013

Oprichting RANOX natuuraannemer

Advies dat niet goed uitgevoerd werd? De ecologen van Regelink Ecologie & Landschap dachten: dat kan beter. Dan zelf maar een aannemersbedrijf beginnen.

2013

Start Quickscanhulp.nl

Quickscanhulp.nl is een online applicatie waarmee een afgeleide van data uit de NDFF wordt weergegeven. Het is daarmee een hulpmiddel voor ervaren ecologen om te bepalen of een beschermde soort wat betreft verspreiding wel of niet in het plangebied kan voorkomen. Quickscanhulp.nl is een samenwerking tussen Regelink Ecologie & Landschap en de NDFF.

8201

FloraFaunaCheck wordt in gebruik genomen

FloraFaunaCheck.nl is een door Regelink Ecologie & Landschap ontwikkelde innovatieve online applicatie. De in FloraFaunaCheck.nl opgenomen gegevens tonen zowel de mogelijk aanwezige beschermde soorten als de daadwerkelijke aan- of afwezigheid van beschermde soorten zijn.

 

2012

Apodemus start met productie eigen apparatuur

Apodemus Field Equipment start met het produceren van eigen apparatuur. Hier komen onder andere de batcounter en de batlure uit voort.

2011

Oprichting Apodemus field equipment

Uit het vleermuizenonderzoek dat bij Regelink Ecologie & Landschap uitgevoerd werd bleek behoefte aan een betere service van verkopers van batdetectors. Om het vleermuisonderzoek verder te helpen is Apodemus Field Equipment opgericht.

2010

Oprichting Regelink Ecologie & Landschap

Johannes Regelink richt Regelink Ecologie & Landschap op, onder de naam Regelink ecologisch onderzoek.

2006